Onze werkwijze

Het eerste contact

Nieuwe cliënten worden aangemeld door verschillende instanties of door de ouder zelf. Daarna volgt de intake.

image

Intake

Als de cliënt wordt aangenomen, volgen er verschillende intakegesprekken:

  • Een gesprek met de verzorgende ouder;
  • Een gesprek met de niet verzorgende ouder;
  • Een gesprek met de kinderen.

Het contactmoment met de kinderen is om de kinderen kennis te laten maken met de begeleiders en te laten wennen aan de omgeving. De intake wordt met de twee personen gedaan die ook de omgang gaan begeleiden.

image

Plan

Gedurende de omgangsperiode worden de voortgang en doelen bijgehouden in ZilliZ. De omgangen vinden voor het grootste gedeelte plaatst in het Omgangshuis zelf. In een latere fase kunnen de omgangen ook thuis begeleidt worden . Emoties en frustraties leiden soms tot agressie bij een ouder. Daarom zal een gezin altijd door twee medewerkers van het Omgangshuis worden begeleid. Begeleiding thuis gebeurt pas in de afbouwende fase. In de afbouwende fase is er een wederzijdse vertrouwensband gecreëerd tussen de medewerkers van het Omgangshuis en de cliënten. Dan is het mogelijk dat in plaatst van twee medewerkers er één medewerker de omgang begeleidt.

image

Afsluiten & evalueren

Als de Omgangsregeling wordt beëindigd, vindt er een omgangsafsluiting plaatst. Het dossier wordt afgesloten wanneer de cliënten uit de zorg gaan.

image

Follow-up

Vier weken na de afsluiting wordt telefonisch contact opgenomen met de ouders. Het kan ook zijn dat de ouders zelf bellen, omdat er nog vragen zijn. Tijdens zo’n gesprek wordt een inschatting gemaakt of er nog actie nodig is. Indien er actie ondernomen moet worden, wordt er eerst contact opgenomen met de oorspronkelijke verwijzer om te overleggen wat er moet gebeuren.

Eigen bijdrage

Om er zeker van te zijn dat Stichting Het Omgangshuis Drenthe zo veel mogelijk kinderen kan helpen, wordt een eigen bijdrage van €50,- per ouder gevraagd. Met deze bijdrage kunnen wij ons werk voorzetten, nieuw speelgoed kopen voor de kinderen en blijven zorgen voor mooie herinneringen. Meer informatie staat in het OmgangsOvereenkomst.

Meer informatie

Kind laten inschrijven?

Inschrijven