Huisregels

Voorwaarden omgang

 1. De aanwezige ouder is verantwoordelijk voor het gedrag van zijn of haar kind(eren) tijdens het bezoek
 2. De ouders moeten de aanwijzingen van de begeleiders van Het Omgangshuis op volgen.
 3. De verzorgende ouder dient er zorg voor te dragen dat er een W.A.- verzekering is afgesloten voor het/de kind(eren).
 4. De verzorgende ouder is verantwoordelijk voor het brengen en halen van het/de kind(eren) van en naar de locatie.
 5. Toegang tot de locatie van Het Omgangshuis hebben de verzorgende ouder, de bezoekende ouder en het/de kind(eren). In specifieke situaties en met strikte afspraken kunnen ook andere personen die voor het kind belangrijk zijn, toegang krijgen tot Het Omgangshuis zoals opa’s en oma’s, halfbroertjes/-zusjes, nieuwe partners en pleegouders. De medewerkers van Het Omgangshuis beslissen hierover.

Verhindering & ziekte

 1. Indien de omgangsregeling onverwacht niet kan worden nagekomen door één van de ouders, is hij/zij er verantwoordelijk voor hiervan melding te maken bij de coördinator. Deze zal de andere betrokkenen op de hoogte stellen.
 2. Ziekte van de verzorgende ouder is geen reden om de Omgang af te zeggen. Deze ouder moet er dan voor zorgen dat het kind door iemand anders wordt gebracht en gehaald.
 3. Als de verzorgende ouder het/de kind(eren) niet zelf kan brengen en halen, dan wordt dit van te voren met de begeleider van Het Omgangshuis overlegd en geregeld. Men overlegt wie de kind(eren)dan komt brengen of halen.

Gedragsregels

 1. Verbaal of non-verbaal geweld is niet toegestaan op de locatie van Het Omgangshuis.
 2. Op de locatie van Het Omgangshuis wordt alleen in het Nederlands gecommuniceerd.
 3. Het is op de locatie van Het Omgangshuis verboden te roken. Dit geldt ook voor de buitenruimte. Ook wordt er niet gerookt in het bij zijn van de kinderen als de Omgang op een andere plek dan Het Omgangshuis plaats vindt.
 4. Alcohol- of druggebruik is niet toegestaan op de locatie van Het Omgangshuis. Een begeleider mag betrokkenen de toegang weigeren als gebruik van middelen in hun gedrag kan worden geconstateerd.
 5. Mobiele telefoon(s) mogen tijdens de Omgang door ouders niet worden gebruikt.
 6. Het is niet toegestaan om op de locatie van Het Omgangshuis foto’s of video opnamen te maken.
 7. De begeleider van de Omgang maakt foto’s, om een herinneringsboek te maken voor het kind dat Omgang heeft. De begeleider mag foto’s delen met zowel de niet als de wel verzorgende. Als één van beide geen toestemming geeft worden er geen foto’s gedeeld van de Omgangen en worden ze alleen gemaakt voor het herinneringsboek.
  • De verzorgende ouder geeft toestemming voor het delen van foto’s met de bezoekende ouder (of eventueel gezaghebbende voogd).
  • De bezoekende ouder geeft toestemming voor het delen van foto’s met de verzorgende ouder.
 8. Tijdens het bezoek mag geen snoep, geld of cadeaus aan het/de kind(eren)worden overhandigd, tenzij er een feestelijke gelegenheid is zoals verjaardag of sinterklaas. Een cadeautje moet altijd in proportie staan tot de gelegenheid. De reden hiervan is dat kind(eren) niet overladen worden met cadeautjes en dat de juiste verwachtingen worden geschept.
 9. Kinderen die niet alleen naar het toilet kunnen of die moeten worden verschoond tijdens de Omgang, worden altijd begeleid door een begeleider of vrijwilliger van Het Omgangshuis. Bij vragen rondom de veiligheid zal de medewerker de verschoning en toiletgang van kinderen overnemen.
  • Tijdens het bezoek wordt de verzorging van kind(eren) hoofdzakelijk gedaan door de bezoekende ouder.
  • Tijdens het bezoek wordt de verzorging van het kind(eren) overgenomen door de medewerker/vrijwilliger, tot hier andere afspraken over gemaakt worden.
 10. TV kijken of dvd’s of video’s draaien is niet toegestaan. Ouders en kinderen kunnen gebruik maken van het aangeboden spelmateriaal.
 11. De ruimtes van Het Omgangshuis mogen tijdens het bezoek niet worden verlaten. Tenzij hier op termijn andere afspraken over gemaakt worden, zoals een boswandeling of een uitje tijdens bijzondere dagen. De Omgang start áltijd eerst in het Omgangshuis, tot er andere afspraken gemaakt worden met de betrokkenen.
 12. Tijdens het bezoek is het de bezoekende ouder niet toegestaan vragen te stellen aan het/de kind(eren) over de verzorgende ouder.
 13. Voorafgaand aan het contact geeft de verzorgende ouder aan de begeleider van Het Omgangshuis de noodzakelijk spullen voor het kind af, zoals een belangrijke knuffel, luiers, schone kleding en zo nodig voeding.
 14. Kleding die kan worden opgevat als groepsuiting (bijv. kleding van een motorclub of voetbalclub) is in Het Omgangshuis niet toegestaan.
 15. Het meebrengen van etenswaren, snoep of drinken is niet toegestaan, tenzij dit van te voren is afgesproken (bijvoorbeeld babyvoeding of dieetvoeding). Het Omgangshuis zorgt voor thee, koffie, koek en drinken voor de kinderen