Wij zijn Het Omgangshuis Drenthe

Organisatie & beleid

Stichting Het Omgangshuis Drenthe is opgericht door Jenny samen met 2 bestuursleden Albert Wijntje en Cor Zwaans. In juni 2019 heeft Het Omgangshuis het pand aan de Weerdingerstraat betrokken om daar op 10 juli 2019 haar eerste Omgang te hebben met een jongentje van 5 jaar en zijn vader.

Tijdens die omgang is er een liefde opgestegen die het pand nooit meer heeft verlaten. De liefde is ontstaan uit het zien groeien van de relatie tussen het kind en de ouder.

Jenny heeft Het Omgangshuis Drenthe opgericht omdat zij kinderen hun beide ouders gunt. Ze zegt altijd :”Ouders hoeven geen slechte vader of moeder te zijn, als ze buiten het contact met hun kind slechte keuzes maken”. Jenny gunt elk kind contact met hun vader of moeder. Kinderen staan op nummer 1  in Het Omgangshuis, daarna komen de ouders.

image

Missie & visie

De Stichting stelt zich als doel om de omgang tussen een kind en zijn of haar niet verzorgende ouder of opa en oma te faciliteren een te begeleiden in een huiselijke, veilige en kindvriendelijke omgeving.

Ieder kind heeft recht op een zorgeloos bestaan. Maar wat als de thuissituatie dat niet toelaat? Wat als het kind de dupe wordt van een strijd tussen volwassenen? Wat als het contact met gezinsleden verbroken is? Dan kan Het Omgangshuis het contact tussen kind en de niet verzorgende ouder faciliteren en begeleiden. Op deze manier kan een kind mooie herinneringen op doen, ook met de niet verzorgende ouder.

image

Wat vinden wij belangrijk?

Het belangrijkste is dat een kind altijd voorop komt te staan en zorgeloos kan opgroeien. Door te faciliteren in een kindvriendelijke omgeving worden mooie herinneringen gemaakt. De begeleiders luisteren naar het kind. Daar wordt op geanticipeerd. Op deze manier worden ook de niet verzorgende ouders of andere familieleden begeleidt in  de omgang met het kind.

image

Omgang

Een kind omgang bieden met beide ouders, dus ook de niet verzorgende ouder, dat is van Het Omgangshuis graag ziet. Daarom faciliteert Het Omgangshuis de mogelijkheid om het kind en de niet verzorgende ouder om samen feestdagen te kunnen vieren. Van deze omgangsmomenten worden foto’s gemaakt. En als beide ouders het goed vinden dan delen we die met de niet verzorgende ouder.

image

Veiligheid

Als contact tussen de ouders tijdens het halen/brengen niet wenselijk is, zorgen de vrijwilligers ervoor dat het contact tussen ouders wordt voorkomen. Het kind mag in Het Omgangshuis nooit te maken krijgen met conflictsituaties tussen zijn of haar ouders.

image

Kind

Het kind staat centraal. Wij proberen vanuit het kind te denken om erachter te komen wat hij/zij nodig heeft. Het kind kan bij ons kind zijn. Wij gunnen een kind mooie herinneringen aan het contact met de niet verzorgende ouder, ook al is situatie verder ingewikkeld. We luisteren en kijken naar de signalen van het kind en anticiperen hierop.

image

Familie

Wij willen een kind de mogelijkheid bieden om ook met broertjes/zusjes, opa’s, oma’s en anderen uit het sociale netwerk, contact te blijven houden. Hierdoor worden goede, haalbare en concrete afspraken gemaakt voor alle betrokkenen.

image

Laagdrempelig

Kosten voor de ouders willen we laag houden en we zoeken naar oplossingen als de kosten niet of moeilijk betaald kunnen worden. Naast de kosten, willen we ook laagdrempelig zijn voor ouders om een beroep op ons te doen.. Beter vroegtijdig ondernemen dan pas na een eventuele escalatie in actie komen. Wij willen er ook zijn voor pleegouders die ouderbezoeken niet thuis willen/kunnen faciliteren en een kantoor klinisch vinden. Dit gaat dan in overleg met betrokken instanties.

image

Ruimte

Een neutrale, gastvrije plek waarin ouders en kinderen elkaar kunnen ontmoeten, sociale contacten kunnen opbouwen, ervaringen delen en ondersteuning vinden. De ruimte is geheel kindvriendelijk en huiselijk ingericht.

Huisregels

Zoals in ieder huis zijn er regels waar men zich aan te houden heeft. Zo ook bij ons Omgangshuis. Op deze manier kunnen we het kind het meeste rendement geven aan dit waardevolle contact.

Bekijk onze huisregels