Werkzaamheden:

Omgang:

* Binnen twee weken (na het uit elkaar gaan) herstel van contact tussen de niet-verzorgende ouder en zijn/haar kind.

* Het kunnen vieren van feestdagen als verjaardagen/sinterklaas/vaderdag/moederdag etc.


Veiligheid:

* Wij zorgen ervoor dat contact tussen beide ouders wordt voorkomen als contact geen optie is. Het kind mag hier nooit in betrokken worden.

* Wij bieden voor de meeste problemen een oplossing.


Kind:

* Het kind staat centraal.

* Het kind kan bij ons zijn.

* We luisteren en kijken naar de signalen van het kind en anticiperen hierop.


Famillie:

* De mogelijkheid om contact vanuit het kind met zijn of haar ouders, broertjes/zusjes/oma/opa en/of anderen uit het sociale netwerk te kunnen blijven onderhouden.


Laagdrempelig:

* Kosten willen we laag houden voor de ouders. Ook de mogelijkheid bieden om de kosten in termijnen te betalen als ze deze niet of moeilijk kunnen betalen.

* Geen lange wachttijden om snel contact voor intake en stategie te maken.


Ruimte:

* Een neutrale/gastvrije plaats waarin ouders en kinderen elkaar kunnen ontmoeten.


Werkwijze :

We voeren eerst een intakegesprek met iedere ouder apart. Wanneer de afspraken zijn gemaakt en het contract door beide ouders is ondertekend kan de omgang snel beginnen. Na 4 keer houden we een evaluatiegesprek met de ouders. Meestal is dat met elke ouder apart, maar soms is een gesprek met ouders samen haalbaar. In de evaluatie kan worden afgesproken dat een vervolgtraject wordt aangegaan en uit hoeveel bezoeken dit traject zal bestaan. Er is geen limiet aan het aantal keren dat begeleide omgang in het omgangshuis plaatsvindt.

Het halen en brengen van een kind is zo geregeld dat ouders elkaar niet hoeven te ontmoeten.Voorbeeld:

Ochtend:

  • 10.00 uur: Aankomst niet-verzorgende ouder (in veel gevallen de vader).
  • 10.15 uur: Aankomst verzorgende ouder met kind (in veel gevallen de moeder).
  • 12.00 uur: Afscheid kind. Verzorgende ouder haalt kind op en vertrekt.
  • 12:15 uur: Als verzorgende ouder weg is, vertrekt de niet-verzorgende ouder.

Middag:

  • 13.00 uur: Aankomst niet-verzorgende ouder (in veel gevallen de vader).
  • 13.15 uur: Aankomst verzorgende ouder met kind (in veel gevallen de moeder).
  • 15.00 uur: Afscheid kind. Verzorgende ouder haalt kind op en vertrekt.
  • 15:15 uur: Als verzorgende ouder weg is, vertrekt de niet-verzorgende ouder.

De begeleider loopt altijd met een kind mee naar de hal waar de ouder het kind brengt of ophaalt. Wanneer een kind niet zelfstandig naar de wc kan gaat één van de begeleiders mee.