Wat vinden wij belangrijk


Omgang:

Het kind moet zo snel mogelijk herstel van de niet verzorgende ouder . Het kind en de niet verzorgende ouder de mogelijkheid bieden om samen feestdagen te vieren zoals verjaardag,Sinterklaas,Vader of Moederdag, van elk van de omgangsmomenten worden foto"'s gemaakt, Op het moment dat de omgansperiode ten einde loopt krijgt het kind een herinneringsboek van Het Omgangshuis .


Veiligheid:

Als contact tussen de ouders tijdens het halen/brengen niet wenselijk is ,zorgen de vrijwilligers ervoor dat het contact tussen ouders wordt voorkomen. het kind mag in Het Omgangshuis nooit te maken krijgen met conflictsituaties tussen zijn of haar ouders.Kind:

Het kind staat centraal, wij proberen vanuit het kind te denken wat die nodig heeft. Het kind kan bij ons kind zijn. Wij gunnen een kind mooie herinneringen aan het contact met de niet verzorgende ouder (ook al is situatie verder ingewikkeld) We luisteren en kijken naar de singalen van het kind en anticiperen hierop.


Familie:

Wij willen een kind de mogelijkheid bieden zo nodig ook met broertjes/zusjes, opa''s, oma;s en anderen uit het sociale netwerk contact te blijven houden .Hierdoor worden goede, haalbare en concrete afspraken gemaakt voor alle betrokkenen,


Laagdrempelig:

Kosten voor de ouders willen we laag houden en we zoeken naar oplossingen als de kosten niet of moeilijk betaald kunnen worden. Naast de kosten willen we ook laagdrempelig zijn voor ouders om een beroep op ons te doen. We werken in het zogenaamde''voorliggende veld''. Beter vroegtijdig ondernemen dan pas na een eventeule escalatie in actie komen. Wij willen er ook voor pleegouder zijn die ouderbezoeken niet thuis willen/kunnen heebn en een kantoor klinisch vinden. Dit gaat dan in overleg met betrokken instanties.


Ruimte:

Een neutrale gastvrije plek waarin ouders en kinderen elkaar kunnen ontmoeten, sociale contacten kunnen opbouwen, ervaringen delen en ondersteuning vinden.


Huisregels:

Zoals in ieder huis zijn er regels waar men zich aan te houden heeft. Zo ook bij ons Omgangshuis.Op deze manier kunnen we het kind het meeste rendement geven aan dit waardevolle contact.