www.hetomgangshuisdrenthe.nl


Ingeschreven bij de KvK onder nummer: 71603417

© mei 2018 |Het Omgangshuis Drenthe

Het Omgangshuis Drenthe


Doelstelling

Stichting het Omgangshuis Drenthe is een vrijwilligersorganisatie.

De stichting stelt zich tot doel om omgang tussen een kind en zijn of haar niet-verzorgende ouder te faciliteren en te begeleiden in een huiselijke, veilige en kindvriendelijke omgeving.


Ieder kind heeft recht op een zorgeloos bestaan. Maar wat als de thuissituatie dat niet toelaat? Wat als het kind de dupe wordt van een strijd tussen volwassenen? Wat als het contact met gezinsleden verbroken is?


Wat vinden wij belangrijk?


Omgang:

Het kind moet zo snel als mogelijk herstel van contact hebben met de niet-verzorgende ouder.

Het kind en de niet-verzorgende ouder de mogelijkheid bieden om samen feestdagen te vieren zoals verjaardag, Sinterklaas, Vaderdag/Moederdag.


Veiligheid:

Als contact tussen de ouders tijdens het halen/brengen niet wenselijk is, zorgen de vrijwilligers ervoor dat contact tussen de ouders wordt voorkomen. Het kind mag in het Omgangshuis nooit te maken krijgen met conflictsituaties tussen haar of zijn ouders.


Kind:

Het kind staat centraal, wij proberen vanuit het kind te denken wat die nodig heeft. Het kind kan bij ons kind zijn.

We gunnen een kind mooie herinneringen aan het contact met de niet-verzorgende ouder (ook al is de situatie verder ingewikkeld)

We luisteren en kijken naar de signalen van het kind en anticiperen hierop.


Familie:

Wij willen een kind de mogelijkheid bieden zo nodig ook met broertjes/ zusjes, oma’s, opa’s en anderen uit het sociale netwerk contact te blijven onderhouden. Hierover worden goede, haalbare en concrete afspraken gemaakt met alle betrokkenen.


Laagdrempelig:

Kosten voor ouders willen we laag houden en we zoeken naar oplossingen als de kosten niet of moeilijk betaald kunnen worden.

Naast de kosten willen we ook laagdrempelig zijn voor de ouders om een beroep op ons te doen. We werken in het zogenaamde ‘voorliggende veld’. Beter vroegtijdig actie ondernemen dan pas na een eventuele escalatie in actie komen. Wij willen er ook voor pleegouders zijn die ouderbezoeken niet thuis willen/kunnen hebben en een kantoor te klinisch vinden. Dit gaat dan in overleg met betrokken instanties.


Ruimte:

Een neutrale gastvrije plek waarin ouders en kinderen elkaar kunnen ontmoeten, sociale contacten kunnen opbouwen, ervaringen delen en ondersteuning vinden.


Huisregels:

Zoals in ieder huis zijn er regels waar men zich aan te houden heeft. Zo ook bij ons Omgangshuis. Op deze manier kunnen we het kind het meeste rendement geven van dit waardevolle contact.


Het Omgangshuis is bedoeld voor alle inwoners van de provincie Drenthe.


Wij zijn een vrijwilligersorganisatie en dus afhankelijk van giften, subsidie en een eigen bijdrage. Wij zijn bezig met een ANBI status en giften zijn dan bij de belasting aftrekbaar.