Aanmeldingsformulier:

In gefrankeerde envelop sturen naar/per e-mail verzenden:Het Omgangshuis Drenthe

Waterschapsweg 17

9585 PC Vledderveen

Info@hetomgangshuisdrenthe.nl

Tel. 0621943577

kvk: 71603417

Rechtsvorm: StichtingOndergetekende, mede namens de (ex-)partner, verzoekt in aanmerking te komen voor een omgangsregeling in het

Omgangshuis Drenthe.Neem a.u.b. contact met mij op voor een nadere afspraak en kennismaking.Naam: aanvrager:ex-partner:
Adres:
Postcode/woonplaats:
Telefoonnummer(s) waar aanvrager bereikbaar is:Betreft kind(eren), + leeftijd: -
-
-

Datum en handtekening: